Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Μια κυκλική κίνηση υπό συνθήκη και μια οριζόντια βολή

Ημισφαίριο ακτίνας R τοποθετείται με τη βάση του σε οριζόντιο επίπεδο. Από το ανώτερο σημείο του βάλλεται οριζόντια σημειακό σώμα με ταχύτητα υο και κινείται πάνω του χωρίς τριβές.
Α. Για ποια τιμή της υο το σώμα διαγράφει τη μέγιστη δυνατή γωνία ευρισκόμενο σε επαφή με το ημισφαίριο;
Β. Για ποια τιμή της υο το σώμα χάνει αμέσως την επαφή του με το ημισφαίριο; 
Β1. Σε πόση οριζόντια απόσταση από το Α θα πέσει στο οριζόντιο επίπεδο και με ποια ταχύτητα;
Β2. Πόση είναι η μεταβολή της ορμής του στην κίνηση από τη στιγμή που θα εγκαταλείψει το ημισφαίριο μέχρι να πέσει στο οριζόντιο επίπεδο;
Απάντηση:

Μια διαφορετική προσέγγιση για το Β2 από τον συνάδελφο Βαγγέλη Κουντούρη από ΕΔΩ.
Ένα αρχείο i.p. από το συνάδελφο Γιάννη Κυριακόπουλο από ΕΔΩ.

Τους ευχαριστώ και τους δύο θερμά.

Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013

Απεργώ διότι...

 Απεργώ για την αξιοπρέπειά μου.
                                          Απεργώ ως εκπαιδευτικός.
                              Απεργώ ως γονέας.

Κωνσταντίνος Καβάφης
                                        Όσο μπορείς
                                        "Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις,
                                         τούτο προσπάθησε τουλάχιστον
                                         όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις"

Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

Νόμοι Αερίων (συνέχεια)

1. Στο διάγραμμα Ρ-V του σχήματος περιγράφεται η κυκλική μεταβολή ΑΒΓΔΑ, ενός ιδανικού αερίου. Με ποιο από τα ακόλουθα διαγράμματα V-Τ, παριστάνεται η μεταβολή αυτή;
2. Στο παρακάτω διάγραμμα παριστάνονται δύο ισόθερμες καμπύλες. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις με «ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ»:

Α) Για την ίδια μάζα αερίου η καμπύλη χ αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη θερμοκρασία απ’ ότι η καμπύλη y.
Β) Για την ίδια θερμοκρασία του αερίου η καμπύλη χ αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη μάζα αερίου απ’ ότι η καμπύλη y.
3. Ιδανικό αέριο παθαίνει ισόθερμη αντιστρεπτή μεταβολή σε θερμοκρασίες Τ1 και Τ2. Αν είναι Τ2>Τ1, τότε ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα δείχνει τη μεταβολή της πυκνότητας του αερίου σε συνάρτηση με την πίεση του;

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Νόμοι Αερίων

1. Η πίεση ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου υποδιπλασιάζεται ισόθερμα και αντιστρεπτά και στη συνέχεια υποδιπλασιάζεται η θερμοκρασία της ισοβαρώς και αντιστρεπτά. Ο τελικός όγκος του αερίου είναι
α. Ίσος με τον αρχικό.
β. Διπλάσιος του αρχικού.
γ. Μισός του αρχικού.
δ. Υποτετραπλάσιος του αρχικού.

2. Δύο ποσότητες αερίων με αριθμό γραμμομορίων n1 και n2 εκτελούν ισόχωρη αντιστρεπτή μεταβολή στον ίδιο όγκο. Αν είναι n1> n2 το διάγραμμα που παριστάνει τις μεταβολές είναι:
3. Να χαρακτηρίσετε με «ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ» τις προτάσεις:
Α. Θα αυξηθεί το ίδιο η θερμοκρασία δεδομένης ποσότητας αερίου είτε τριπλασιαστεί ο όγκος της, υπό σταθερή πίεση είτε τριπλασιαστεί η πίεση της υπό σταθερό όγκο.
Β. Ένα δοχείο σταθερού όγκου περιέχει 1g ιδανικού αερίου γραμμομοριακής μάζας Μr1. Αν αντικαταστήσουμε το αέριο με 1g αλλού ιδανικού αερίου γραμμομοριακής μάζας Μr2 (Μr2>Μr1), στην ίδια θερμοκρασία, τότε η πίεση στο δοχείο θα αυξηθεί.
Γ. Όταν δεδομένη ποσότητα ιδανικού αερίου:
α. αυξήσει τον όγκο της ισόθερμα, η πίεση της μειώνεται.
β. μειώσει τον όγκο της ισοβαρώς, η θερμοκρασία της αυξάνεται.
γ. ψυχτεί ισόχωρα, η πίεση της μειώνεται.
δ. ελαττώσει τη θερμοκρασία της με σταθερή πίεση, ο όγκος της αυξάνεται.