Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Δυο κινήσεις ενός δοκαριού, η μια μόνο ΑΑΤ

Ένα δοκάρι μήκους ℓ=1m βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k=75N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο. Ένα μικρό σώμα μάζας m=1kg βρίσκεται ακίνητο στο μέσο του δοκαριού. Ασκούμε στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη F=20N, οπότε αυτό αρχίζει να κινείται πάνω στο δοκάρι, με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,5. Τη στιγμή που το ελατήριο έχει επιμήκυνση Δl=0,1m, το σώμα εγκαταλείπει το δοκάρι και απομακρύνεται κατάλληλα.

Α. Να υπολογίστε την ταχύτητα του σώματος τη στιγμή που εγκαταλείπει το δοκάρι.
Β. Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του δοκαριού την ίδια στιγμή.
Γ. Να υπολογίστε τη μέγιστη συσπείρωση που θα υποστεί στη συνέχεια το ελατήριο.
Δ. Αν η μάζα του δοκαριού είναι Μ=1,35kg, σε πόσο χρόνο από τη στιγμή που το σώμα θα εγκαταλείψει τη σανίδα το ελατήριο θα έχει τη μέγιστη συσπείρωσή του για πρώτη φορά;
Δίνεται g=10m/s2.

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

Test στη Βιολογία της Α' Γυμνασίου: "Το κύτταρο"

Α… Να επιλέξετε το σωστό κυκλώνοντας το αντίστοιχο γράμμα.
1. Πώς ονομάζεται η δομή του κυττάρου που αντιστοιχεί στο γράμμα Ε του παρακάτω σχήματος; 
 
 (α) πυρήνας                             (β) μιτοχόνδριο                     (γ) κυτταρόπλασμα

2. Σε ποια από τις παρακάτω εικόνες αναγνωρίζεις κύτταρα κρεμμυδιού;

Δείτε όλο το test από ΕΔΩ.

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

Δύο ισόθερμες μεταβολές και δυο ισορροπίες

Λεπτός σωλήνας μήκους 44cm είναι οριζόντιος και χωρίζεται σε δύο ίσους χώρους με μικρή στήλη Hg μήκους 4cm. Οι δύο χώροι περιέχουν αέριο σε αρχική πίεση Ρο. Τοποθετούμε το σωλήνα όρθιο και παρατηρούμε ότι η στήλη του Hg ισορροπεί ξανά αφού κατέλθει αργά  κατά 5cm.
Α. Να υπολογίσετε το λόγο των πιέσεων στα δύο δοχεία στην τελική κατάσταση.
Β. Αν το ειδικό βάρος του Hg (το πηλίκο του βάρους της στήλης προς τον όγκο της) είναι ε=13,6Ν/m3, να βρείτε την αρχική πίεση Ρο.
Να θεωρήσετε ότι η θερμοκρασία παραμένει σταθερή κατά την διάρκεια του φαινομένου.

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013

Μια οριζόντια βολή και μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση σε διαφορετικά κατακόρυφα επίπεδα

Όχημα κινείται με σταθερή οριζόντια ταχύτητα υ1=4m/s. Τη στιγμή που βρίσκεται στο άκρο A οριζόντιας γέφυρας μήκους D=8m, ο οδηγός εκτοξεύει από το παράθυρο ένα μικρό σώμα με ταχύτητα μέτρου υ2=3m/s ως προς τη γέφυρα, οριζόντια και κάθετη στη υ1. Τη στιγμή που το σώμα πέφτει στο νερό, το όχημα είναι στο άλλο άκρο της γέφυρας. Να βρείτε:
Α. το ύψος, H, της γέφυρας (από την επιφάνεια του νερού).
Β. το μέτρο της ταχύτητας του σώματος τη στιγμή που χτυπά στο νερό. Δίνεται g=10m/s2.
Δίνεται επίσης ότι κατά την κίνηση του σώματος η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.